Slide dan Rakaman Ceramah Isu-Isu Shariah dalam urusan jual beli dan pelaburan emas, UIA, 30/09/14

 

Slides ceramah Prof Madya Dr Azman Mohd Noor, Ketua Jabatan Fiqh dan Usul al-Fiqh, Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences, UIA,  boleh dimuat turun:

talk jual beli emas uia 30 sep 2014

 

Rakaman ceramah

Comments

comments