Perkongsian kertas kerja, slide dan video Wacana Kewangan Islam “Halal Haram dalam jual beli emas” dan “Forex” Masjid Hasanah Bangi

Perkongsian kertas kerja Halal Haram dalam jual beli emas, Wacana Kewangan Islam, Bangi, 1/11/2014

drazman kertas kerja pelaburan emas masjid hasanah 021114

Slide:

HALAL HARAM EMAS MASJID HASANAH BANGI 01112014

 

Rakaman ceramah pembentangan Prof Madya Dr Azman Mohd Noor berkenaan halal haram jual beli dan pelaburan emas, disusuli oleh Ustaz Zamerey Abd Razak berkenaan perniagaan Forex secara online. Semoga bermanfaat.

 

Pembentangan Ustaz Zamerey:

 

Soal Jawab

 

Comments

comments