admin

korban nepal

Kelebihan dan Hukum Melaksanakan Ibadah Korban

Ibadah korban merupakan satu ibadah yang amat mulia di sisi Allah s.w.t. Di dalamnya terkandung banyak hikmah. Sejarah ibadah korban bermula dengan dua orang anak nabi Adam Qabil dan Habil dan diikuti dengan Nabi Ibrahim ketika peristiwa penyembelihan anaknya Ismail yang telah digantikan dengan seekor kambing dengan kuasa Allah S.W.T. Ibadah korban ini telah disyariatkan …

Kelebihan dan Hukum Melaksanakan Ibadah Korban Read More »

hudud-di-khalayak

Keperluan dan hikmah pelaksanaan hukuman hudud dilakukan di depan khalayak ramai

Perkara ini disebut di dalam Al Quran pada penghujung ayat kedua daripada surah al Nur: (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) “Hendaklah hukuman (sebat 100 sebatan ke atas penzina lelaki dan wanita) disaksikan oleh sekumpulan daripada orang orang beriman” Menurut Ibn Kathir, ayat ini merupakan pengajaran kepada pelaku zina apabila mereka disebat di depan khalayak ramai, …

Keperluan dan hikmah pelaksanaan hukuman hudud dilakukan di depan khalayak ramai Read More »

penyalahgunaan dadah

Penyalahgunaan Dadah dan Kewajaran Peruntukan Hukuman Berat ke atas Penagih Dadah di Malaysia menurut Perspektif Shariah

Dadah adalah musuh nombor satu negara. Penyalahgunaan dadah telah menyebabkan berbagai masalah sosial, jenayah, dan memusnahkan hidup generasi muda yang merupakan aset modal insan yang penting kepada negara. Kerajaan telah membelanjakan peruntukan kewangan yang besar untuk membina pusat Serenti untuk menyediakan rawatan kepada mereka yang terjebak, kos yang banyak telah dibelanjakan untuk pemulihan. Kajian ini …

Penyalahgunaan Dadah dan Kewajaran Peruntukan Hukuman Berat ke atas Penagih Dadah di Malaysia menurut Perspektif Shariah Read More »

islamic-development

Kepentingan Memahami Maqasid Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Negara

Maqasid Syariah adalah merupakan salah satu elemen penting yang diambil kira dalam proses penentuan sesetengah hukum syarak bagi permasalahan-permasalahan dan isu-isu semasa. Kepentingan dan peranan maqasid Syariah  tidak sahaja terhad pada penentuan dalam sesuatu permasalahan hukum, bahkan  penggunaannya adalah lebih meluas untuk diaplikasikan  dalam sistem pembangunan sesebuah negara Islam dalam usaha  untuk memastikan penggubalan dasar-dasar …

Kepentingan Memahami Maqasid Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Read More »

build-operate-transfer

The Application of Build, Operate, Transfer (BOT) Contract as a Mode of Financing in Developing Waqf Land: Malaysian Experience

The Build, Operate and Transfer (BOT) contracts is widely applied in developing economy since the declining participation of private sectors in the reconstruction and funding of public infrastructure. It is a project of financing and operating approach which has been practiced primarily in the area of infrastructure privatization in the developing countries. Recently, the application …

The Application of Build, Operate, Transfer (BOT) Contract as a Mode of Financing in Developing Waqf Land: Malaysian Experience Read More »

Masalah Zakat. Apa hukum membayar zakat sebelum genap setahun

Jawapan: Tidak ada larangan bagi mengeluarkan zakat sebelum genap haul atau setahun menurut kalendar Hijrah. Ini adalah berdasarkan hadis “khars al-thimar”  sebagaimana yang disebut oleh Ibn Qayyim di dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in: [ خرص الثمار في الزكاة والعرايا ] : المثال التاسع والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا …

Masalah Zakat. Apa hukum membayar zakat sebelum genap setahun Read More »

islamic-finance

Kerangka dan Mekanisma Penentuan Kos Sebenar Ke Atas Produk Kewangan Islam

Kertas kerja ini bertujuan untuk membincangkan isu pelaksanaan kos sebenar yang berkaitan dengan produk-produk kewangan Islam. Secara umumnya, tidak terdapat sebarang isu Shariah pada penetapan sesuatu kadar keuntungan untuk pembiayaan secara Islam. Walaubagaimanapun, isu Shariah  ditimbulkan apabila bank-bank  Islam memperolehi pendapatan hasil daripada caj ke atas kos yang dikaitkan dengan pemberian hutang, denda di atas …

Kerangka dan Mekanisma Penentuan Kos Sebenar Ke Atas Produk Kewangan Islam Read More »

zakat-obligation

Soalan: Apa hukum menggunakan duit zakat bagi tujuan perbelanjaan lazim syarikat seperti untuk training.

Ada satu persoalan berkenaan dengan zakat syarikat. Syarikat tersebut telah memohon daripada ppz untuk mengagihkan sendiri sebahagian daripada jumlah wang zakat. Syarikat ini bercadang untuk menggunakan duit zakat yg dibenarkan oleh ppz untuk diagihkan sendiri bagi tujuan menampung kos training memberi kefahaman muamalat kpd kakitangan syarikat tersebut. Minta pencerahan teman teman semua. Jawapan: Saya rasa …

Soalan: Apa hukum menggunakan duit zakat bagi tujuan perbelanjaan lazim syarikat seperti untuk training. Read More »