Muamalat

build-operate-transfer

The Application of Build, Operate, Transfer (BOT) Contract as a Mode of Financing in Developing Waqf Land: Malaysian Experience

The Build, Operate and Transfer (BOT) contracts is widely applied in developing economy since the declining participation of private sectors in the reconstruction and funding of public infrastructure. It is a project of financing and operating approach which has been practiced primarily in the area of infrastructure privatization in the developing countries. Recently, the application …

The Application of Build, Operate, Transfer (BOT) Contract as a Mode of Financing in Developing Waqf Land: Malaysian Experience Read More »

Masalah Zakat. Apa hukum membayar zakat sebelum genap setahun

Jawapan: Tidak ada larangan bagi mengeluarkan zakat sebelum genap haul atau setahun menurut kalendar Hijrah. Ini adalah berdasarkan hadis “khars al-thimar”  sebagaimana yang disebut oleh Ibn Qayyim di dalam kitabnya I’lam al-Muwaqqi’in: [ خرص الثمار في الزكاة والعرايا ] : المثال التاسع والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في خرص الثمار في الزكاة والعرايا …

Masalah Zakat. Apa hukum membayar zakat sebelum genap setahun Read More »

islamic-finance

Kerangka dan Mekanisma Penentuan Kos Sebenar Ke Atas Produk Kewangan Islam

Kertas kerja ini bertujuan untuk membincangkan isu pelaksanaan kos sebenar yang berkaitan dengan produk-produk kewangan Islam. Secara umumnya, tidak terdapat sebarang isu Shariah pada penetapan sesuatu kadar keuntungan untuk pembiayaan secara Islam. Walaubagaimanapun, isu Shariah  ditimbulkan apabila bank-bank  Islam memperolehi pendapatan hasil daripada caj ke atas kos yang dikaitkan dengan pemberian hutang, denda di atas …

Kerangka dan Mekanisma Penentuan Kos Sebenar Ke Atas Produk Kewangan Islam Read More »

zakat-obligation

Soalan: Apa hukum menggunakan duit zakat bagi tujuan perbelanjaan lazim syarikat seperti untuk training.

Ada satu persoalan berkenaan dengan zakat syarikat. Syarikat tersebut telah memohon daripada ppz untuk mengagihkan sendiri sebahagian daripada jumlah wang zakat. Syarikat ini bercadang untuk menggunakan duit zakat yg dibenarkan oleh ppz untuk diagihkan sendiri bagi tujuan menampung kos training memberi kefahaman muamalat kpd kakitangan syarikat tersebut. Minta pencerahan teman teman semua. Jawapan: Saya rasa …

Soalan: Apa hukum menggunakan duit zakat bagi tujuan perbelanjaan lazim syarikat seperti untuk training. Read More »

islamic-development

The Impotance of Understanding Maqasid Shari’ah in Economic Development

This paper presents the importance of understanding Maqasid Shari‘ah in a country’s economic development. To develop the economy of a country, the government should take into account the aspects of state property acquisition, investment, and expense management which are in line with the requirements of Shari‘ah. Furthermore, prevention of bribery, breach of trust, fraud, gambling, …

The Impotance of Understanding Maqasid Shari’ah in Economic Development Read More »

wakaf-tunai-saham

تجربة استثمار أموال الوقف في ولاية سلانجور ماليزيا

لقد كان مفهوم الوقف في ماليزيا خاصة في ولاية سلانجور ينحصر في معناه القديم وهو حبس الملك وحبس التصرف فيه مع جواز الانتفاع به. ويلاحظ الباحث أن ممتلكات الأوقاف لا تثمر فوائد مرجوة لجمهور المسلمين خاصة المحتاجين منهم كالفقراء والمساكين، بل تنحصر نوافع أموال الوقف في حدود تمويل الأنشطة الدعوية في المساجد، وتقديم مآوي للمواطنين …

تجربة استثمار أموال الوقف في ولاية سلانجور ماليزيا Read More »

zakat-obligation

Zakat Obligation on Shares from Shariah Perspective

This paper discusses the contemporary discourse of Zakat obligation on shares owned by shareholders in a company, concurrently with concise deliberation on multiple views of Shariah scholars regarding the treatment of shares mainly according to the intention of owning the shares and the nature of the company’s activities, as well as how shares are categorized and analogized in …

Zakat Obligation on Shares from Shariah Perspective Read More »

Qalb al Dayn Dalam Kewangan Islam: Analisis Syariah dari Segi Perspektif Pelanggan Musir dan Mu‘sir

Qalb al-dayn adalah salah satu isu fiqh  yang dianggap sebagai kontroversi di dalam perbankan Islam kerana ia digunakan sebagai instrumen untuk memberikan penangguhan bayaran yang melibatkan pertambahan tempoh dan juga jumlah bayaran khasnya bagi kes kes penstrukturan semula. Di antara isu Syariah yang berkaitan adalah “time value of money” dan penyerupaan amalan perbankan konvensional. Kertas …

Qalb al Dayn Dalam Kewangan Islam: Analisis Syariah dari Segi Perspektif Pelanggan Musir dan Mu‘sir Read More »

zakat-obligation

Imposing Zakat on Legal Entities and Its Applications to Islamic Financial Institutions

Zakat is imposed on particular assets own by Muslims. However as there has been a tremendous development in trades locally and globally, and with the growth of Islamic banking and finance and the increase of demand for Shariah compliance services and supplies, there is a suggestion by some contemporary Muslim scholars to impose zakat on …

Imposing Zakat on Legal Entities and Its Applications to Islamic Financial Institutions Read More »