Wakaf memainkan peranan penting terhadap pembangunan tamadun Islam serta kesejahteraan sosioekonomi masyarakat sejak dari awal sejarah Isalm dan zaman kegemilangan peradaban Islam. Sejajar dengan kepesatan pembangunan sistem kewangan Islam dunia pada masa kini, kertas kerja ini bertujuan untuk mengupas beberapa isu semasa berkaitan dengan wakaf iaitu wakaf tunai, wakaf bertempoh dan menjadikan instrumen kewangan sebagai aset dan pelaburan wakaf. Isu yang akan dibincangkan dijanka dapat menawarkan penyelesain atau alternatif kepada  beberapa persoalan yang boleh menghalang pembangunan wakaf dan dapat  menggalakkan amalan wakaf dalam kalangan masyarakat.

 

Slides:

Slides_Kajian Wakaf tunai dan sementara 121217azman

Kertas kerja selanjutnya:

Slides_Kajian Wakaf tunai dan sementara 121217azman

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *