Muamalat

wakaf-tunai-saham

Wakaf bertempoh, wakaf tunai dan wakaf saham

Wakaf memainkan peranan penting terhadap pembangunan tamadun Islam serta kesejahteraan sosioekonomi masyarakat sejak dari awal sejarah Isalm dan zaman kegemilangan peradaban Islam. Sejajar dengan kepesatan pembangunan sistem kewangan Islam dunia pada masa kini, kertas kerja ini bertujuan untuk mengupas beberapa isu semasa berkaitan dengan wakaf iaitu wakaf tunai, wakaf bertempoh dan menjadikan instrumen kewangan sebagai …

Wakaf bertempoh, wakaf tunai dan wakaf sahamRead More »

Saham - Saham Keutamaan: Suatu dilema di antara hutang atau ekuiti

Saham Keutamaan: Suatu dilema di antara hutang atau ekuiti

Permintaan terhadap produk pasaran modal Islam telah menjadikan sektor kewangan Islam lebih berinovasi dan berkembang dengan pesat seiring dengan keperluannya. Inovasi ini telah menyaksikan pelbagai bentuk instrumen kewangan konvensional seperti bon dan saham telah melalui proses “islamisasi” melalui penerbitan instrumen Islam seperti sukuk dan sarinan saham patuh syariah. Di antara instrumen kewangan yang diterbitkan bagi …

Saham Keutamaan: Suatu dilema di antara hutang atau ekuitiRead More »